Regulamin

Zasady korzystania z serwisu

Definicje:

Użytkownik serwisu — każda osoba, która dokonuje za jego pośrednictwem zakupów.

E-book — publikacja elektroniczna w formacie: e-pub, .doc lub .pdf.

Tekst — plik w formacie .doc lub .docx bądź .pdf, który zawiera unikalną treść gotową do publikacji w ramach serwisu internetowego.

Paczka — zestaw pewnej ilości tekstów, skompresowanych w folderze, będący przedmiotem transakcji.

1. Korzystanie z serwisu jest w pełni dobrowolne.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez informowania o tym osób trzecich.

3. Dokonując zakupów użytkownik nie musi zakładać konta, pamiętając jednocześnie, że: 

a) wszelkie dane podawane na etapie transakcji przetwarzane są zgodnie z określoną polityką prywatności serwisu.

b) użytkownik nie musi podawać swoich prawdziwych danych, jednak to one stanowią podstawę do ewentualnych roszczeń w sytuacji, gdy zakupiony e-book lub paczka nie dotrą pod wskazany adres poczty e-mail.

4. Zakupiony e-book zostaje wysłany na wskazany przez użytkownika adres poczty e-mail wskazany lub w przypadku problemów technicznych pod inny wskazany w ponownym kontakcie adres e-mail. Odbywa się to automatycznie. Jeśli publikacja nie zostanie wysłania użytkownik powinien napisać na adres: kontakt@paczkaseo.pl. Wówczas plik zostanie przesłany w ciągu 24 godzin z wyłączeniem świąt, sobót oraz niedziel. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do przesłania publikacji w terminie późniejszym, jeśli nie wyniknie to bezpośrednio z winy właściciela serwisu, a będzie efektem awarii lub siły wyższej.

5. Zakupione treści zostaną wysłane na wskazany przez użytkownika adres poczty e-mail wskazany przy zamówieniu. Prośba o przesłanie na inny adres e-mail jest możliwa po zawarciu pisemnego oświadczenia przez kupującego. Wiąże się to z faktem, że treści są unikalne, a właściciel pragnie uniknąć sytuacji, w której dwie osoby otrzymają jednakowe paczki tekstów.

6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wycofania oferowanej paczki bez podania przyczyny, ale przed zakupem jej przez użytkownika.

7. Zakup paczki tekstów:

a) nie jest równoznaczny z przeniesieniem praw autorskich na kupującego. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem serwisu w celu dopełnienia formalności,

b) pozwala dysponować treściami przez kupującego w ramach serwisów przez siebie wybranych bez konieczności informowania o fakcie właściciela serwisu PaczkaSEO.pl,

c) właściciel serwisu zaznacza, że nie będzie dochodził praw do wykorzystania treści pod warunkiem, że te, nie zostaną wykorzystane w sposób, który naruszałby czyjeś dobre imię lub miał służyć umyślnemu wprowadzeniu odbiorcy w błąd działając na jego niekorzyść,

d) nie oznacza zakupu w pakiecie zdjęć, ilustracji, nagrań audiowizualnych czy systemu linkowania artykułów w jakimkolwiek serwisie należącym do właściciela serwisu PaczkaSEO.

8. Paczka tekstów nie podlega zwrotowi, co wynika z faktu, że Właściciel serwisu dopełnia następujących warunków: treści są w pełni unikalne, poprawne ortograficznie i merytorycznie. Jednak:

a) klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i uzyskania odpowiedniej, adekwatnej oraz wyczerpującej odpowiedzi na zadany problem,

b) klient może złożyć zamówienie o modyfikację treści w formie odpłatnej lub nieodpłatnej, co będzie zależało od Właściciela oraz zakresu zmian oczekiwanych przez klienta.

9. W sytuacji, gdy dwie osoby będą dysponowały takimi samymi treściami, co nie jest winą Właściciela serwisu, spór należy rozstrzygnąć drogą mediacji lub sądową. Obie strony powinny udowodnić w jaki sposób weszły w posiadanie treści:

a) Właściciel zaznacza, że po każdej transakcji paczka tekstów znika bezpowrotnie z oferty sklepu, jednak nie zasobów Właściciela — nie trafiając w przyszłości do ponownej sprzedaży. Wszelkie próby uzyskania tej samej paczki tekstów poprzez wykorzystanie ewentualnych błędów w sklepie pozostają poza zakresem odpowiedzialności Właściciela w tym zakresie.

10. Możliwe jest rozszerzenie danej paczki o dodatkowe treści lub ich łączenie, a także ustalenie odrębnej stawki, na specjalne życzenie klienta na zasadach ustalonych drogą korespondencji elektronicznej.

11. Wszelkie dodatkowe usługi zlecane przez klientów rozliczane będą za pośrednictwem Useme.com.